Zápis do MŠ

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Starej Myjave oznamuje,
že žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
pre školský rok 2023/2024 sa budú prijímať
od 2.5.2023 do 5.5.2023

Zápis do MŠ.pdf

Stránky