Rozdelenie volebných obvodov:

  • P. Mizerák -- Štemberk, u Mizerákov, Guzice, chaty po zastávku u Martonov
  • Ľ. Caltík -- u Martonov, u Koníkov, pod Lesom, požiarna zbrojnica
  • P. Bunčiak -- u Pavlúsov , u Kozelkov, pri škole, po OcÚ
  • L. Kodajová -- pri OcÚ po č. domu 157, Uhliská
  • Š. Ferianec -- od č.domu 158 po č. d. 172 u Klimkov, u Humeníkov, u Kriškov
  • Z. Bolechová -- Dieliky, u Juríkov, Pod Barancom
  • H. Klasovitá -- Horný Výhon