Rozdelenie volebných obvodov:

  • Ľ. Kozárová -- Štemberk, u Mizerákov, Guzice, chaty po zastávku u Martonov
  • Z. Bolechová -- u Martonov, u Koníkov, pod Lesom, požiarna zbrojnica
  • P. Mizerák -- u Pavlúsov , u Kozelkov, pri škole, po OcÚ
  • A. Zmeková -- pri OcÚ po č. domu 157, Uhliská
  • L. Kodajová -- od č.domu 158 po č. d. 172 u Klimkov, u Humeníkov, u Kriškov
  • Ľ. Caltík -- Dieliky, u Juríkov, Pod Barancom
  • J. Hradský -- Horný Výhon