Návštevník

Stará Myjava - história

  S územím obce Stará Myjava sú spojené začiatky obce Myjava. Roku 1586 sa v tunajšom údolí riečky Myjava začalo tvoriť prvé jadro obce s kostolom, farou a školou. Roku 1711 sa však administratívna i cirkevná správa obce preniesla na perspektívnejšie územie dnešnej Myjavy a pôvodné jadro sa zmenilo na osadu. Na mape prvého vojenského mapovania Uhorska z roku 1782 ju nemeckí topografi pomenovali Miava Dolina, teda Dolina myjavská, kým Ján Trokan ju nazval Mijawa hornja a napokon sa jej názov ustálil na Stará Myjava.

Nakladanie s odpadmi

V obci Stará Myjava je zavedený celoplošný zber odpadov. Nakladanie s komunálnym odpadom v súčasnosti zabezpečuje firma Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava. Táto spoločnosť zabezpečuje zber a prepravu KO. 

Každý je povinný vlastniť odpadovú nádobu.

 

Stránky