Určenie e-mailovej adresy pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu určujem e-mailovú adresu

obec@staramyjava.sk