Poplatky

1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase                                            2,-- €

2. Daň za užívanie verejného priestranstva                                1,66€

3. Prenájom kultúrneho domu

    Svadba:

    Domáci občania: nájom                                                        35,-- €

                                požičanie riadu                                          15,-- €

                                obrus                                                           0,66 €

 

    Cudzí občania:    nájom                                                         70,-- €

                                 požičanie riadu                                          15,-- €

                                 obrus                                                           0,66 €

 

    Oslava:                nájom                                                         35,00 €  

                                 požičanie riadu                                          15,00 €

                                 obrus                                                           0,66 €

    +elektrina + voda + kúrenie (podľa spotreby).