Odpadové hospodárstvo


V obci Stará Myjava je zavedený celoplošný zber odpadov.

Nakladanie s komunálnym odpadom v súčasnosti zabezpečuje firma Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava. Táto spoločnosť zabezpečuje zber a prepravu KO.

Každý je povinný vlastniť odpadovú nádobu.

Zber KO - rodinné domy a rekreačná oblasť - každý nepárny utorok formou odpadových nádob. V čase vývozu KO majú byť odpadové nádoby umiestnené na mieste dostupnom smetiarskemu autu.

Obec Stará Myjava organizuje aj separovaný zber vrecovým systémom podľa kalendára na príslušný rok

Kalendár vývozu separovaného odpadu na rok 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade

Úroveň vytriedenia 2021

Kalendár vývozu separovaného odpadu na rok 2022

Kalendár vývozu separovaného odpadu v roku 2021

Triedenie odpadu v období Vianoc

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Nakladanie s odpadmi

Zberné miesto

Ako správne triediť odpad
NATUR-PACK // Myslíme - Triedime - Vzdelávame//

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018