Odpadové hospodárstvo


V obci Stará Myjava je zavedený celoplošný zber odpadov.

Nakladanie s komunálnym odpadom v súčasnosti zabezpečuje firma Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava. Táto spoločnosť zabezpečuje zber a prepravu KO.

Každý je povinný vlastniť odpadovú nádobu.

Zber KO - rodinné domy a rekreačná oblasť - každý nepárny utorok formou odpadových nádob. V čase vývozu KO majú byť odpadové nádoby umiestnené na mieste dostupnom smetiarskemu autu.

Obec Stará Myjava organizuje aj separovaný zber vrecovým systémom podľa kalendára na príslušný rok

Úroveň vytriedenia KO v roku 2023

Ročný výkaz o KO za rok 2023

Kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu 2024

Sadzby poplatku 2023 - uloženie odpadu

Kalendár vývozu separovaného odpadu na rok 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade

Úroveň vytriedenia 2021

Kalendár vývozu separovaného odpadu na rok 2022

Kalendár vývozu separovaného odpadu v roku 2021

Triedenie odpadu v období Vianoc

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Nakladanie s odpadmi

Zberné miesto

Ako správne triediť odpad
NATUR-PACK // Myslíme - Triedime - Vzdelávame//

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018