Zmluvy

Zmluva NIVAM // 25.08.2023

KZ Pisarovič // 21.08.2023

Zmluva o dotácií FK // 04.08.2023

Zmluva o aktualizácií programov // 17.07.2023

Dodatok k zmluve SOÚ // 17.07.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku // 04.07.2023

Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 803/2021/UZ // 26.06.2023

Všeobecné obchodné podmienky // 26.06.2023

Odkladacie podmienky // 26.06.2023

KZ Grečný // 26.06.2023

KZ Sadloň // 12.06.2023

Zmluva ECAV // 18.05.2023

Dodatok č.1 k zmluve c 309070AIH9 // 24.04.2023

Dodatok BVS // 24.04.2023

Zmluva o poskytnutí služieb // 17.04.2023

KZ Caltík // 23.03.2023

Zmluva o pripojení DEUS // 31.03.2023

Zmluva FK Turani // 24.03.2023

Dohoda o využívaní lesnej cesty // 21.03.2023

Zmluva JDS // 21.03.2023

Dodatok č.3 - Báto // 14.02.2023

Dodatok č.1 - Topset // 10.02.2023

Dodatok č.4 - Topset // 10.02.2023

Dodatok č.3 - Brantner // 31.01.2023

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery - nové // 28.12.2022

Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere // 28.12.2022

Odkladacie podmienky - dodatok 1/2022 // 28.12.2022

Dodatok Klasovitá // 29.11.2022

Dodatok k zmluve - Bartoňová // 23.11.2022

Darovacia zmluva ŠÚ // 15.11.2022

Nájomná zmluva Poriadie // 15.11.2022

Zmluva Zsl distribučná // 15..11.2022

Zmluva o úvere // 07.11.2022

Všeobecné obchodné podmienky // 07.11.2022

Špecifické podmienky // 07.11.2022

Odkladacie podmienky // 07.11.2022

Vzor žiadosti // 07.11.2022

Dohoda o vyplňovaciom práve // 07.11.2022

KZ Fúsková // 04.11.2022

Zmluva Colas Horný Výhon // 19.10.2022

KZ Kostelná // 18.10.2022

KZ Bartoňová // 17.10.2022

KZ Horňák/-ová // 11.10.2022

KZ Zverka I. // 05.10.2022

KZ Zverka II. // 05.10.2022

Zmluva FK Turani // 04.10.2022

KZ Kraváriková // 04.10.2022

KZ Klasovitá // 04.10.2022

Dohoda UPSVaR // 20.09.2022

Zmluva Skanska 1 // 06.09.2022

Zmluva Skanska 3 // 06.09.2022

Zmluva Klimek // 06.09.2022

Zmluva Colas // 06.09.2022

Zmluva Dúbrava // 23.08.2022

Dodatok k zmluve MPC // 16.08.2022

Zmluva st. dozor // 02.08.2022

Zmluva Durec I. // 21.06.2022

Zmluva Durec II. // 21.06.2022

Zmluva COLAS // 08.06.2022

Zmluva Kovařík.pdf // 23.05.2022

Zmluva Mizeráková, Pakšiová // 23.05.2022

Zmluva FK Turani // 24.03.2023

Zmluva Topset // 18.05.2022

Zmluva RVC // 18.05.2022

KZ Šerfel // 29.03.2022

Zmluva Spartak // 18.03.2022

Zmluva o manažmente // 18.03.2022

Dodatok k zmluve SOU // 16.03.2022

Vecné bremeno Spišiak // 01.03.2022

Zmluva ASEKOL // 25.02.2022

Zmluva PPA // 25.02.2022

Dodatok č. 2 - KOS // 05.01.2022Zmluvy do roku 2022