Zmluvy 2018-2021

Zmluva ÚV SR // 04.12.2018

KZ Vachula // 26.11.2018

Zmluva Brantner // 20.11.2018

Zmluva PZS // 1.10.2018

Zmluva Michalec // 1.10.2018

Dodatok k zmluve Orange // 18.09.2018

Zmluva O2 // 03.09.2018

KZ Hradský // 13.08.2018

Zmluva Marosi // 26.07.2018

Zmluva VUB // 11.07.2018

Dohoda Alpine // 11.07.2018

Zmluva MAS // 28.06.2018

Zmluva Topset // 21.06.2018

Zmluva "osobný údaj" // 21.06.2018

Zmluva Jekkel //04.06.2018

Dodatok č.4 (audit) // 23.05.2018

Príloha k zmluve 009/2016 //18.5.2018

Zmluva o zabezpečení nakladania s odpadmi // 10.4.2018

KZ Halabrín // 28.3.2018

Zmluva Toman // 22.3.2018

KZ amilli

KZ Mizerák

KZ Matejáková

KZ Pánik

Dodatok k zmluve o úradovni //10.1.2018 

Dodatok č.6 k zmluve 1010162006

Zmluva Pierut // 04.12.2017

Zmluva UPSVaR // 04.12.2017

Zmluvy // 24.10.2017

Dodatok k zmluve / Stavokomplet // 18.10.2017

Príloha č.2 k Zmluve o dielo 009/2016 //05.10.2017 

Príloha č.3 k Zmluve o dielo 009/2016 //05.10.2017

Ukončenie zmluvy so spoločnosťou ENVI-PACK //19.09.2017

Kúpna zmluva Marônek //05.09.2017

Kúpna zmluva Klimek - Porubská //05.09.2017

Zmluva Janec //16.08.2017

Dodatok k zmluve o nájme // 08.01.2019

Dodatok k zmluve o spoločnej OÚ //18.02.2019

Dodatok k zmluve o nakladaní s odpadmi // 03.04.2019

Dodatok k zmluve č.755/2018

Zmluva TextilEco // 15.04.2019

KZ Matušík, ... // 15.04.2019

KZ Kulíšek // 09.05.2019

Zmluva Mesto Myjava // 11.06.2019

Zmluva RVC // 11.06.2019

Zmluva SHMU // 11.06.2019

Zmluva Telekom // 11.06.2019

Zmluva Min. pôdohospodárstva // 11.06.2019

Zmluva Kubica // 18.06.2019

Zmluva Tomešová // 18.06.2019

Zmluva Vydarený // 18.06.2019

Zmluva Mesto Myjava // 08.07.2019

Zmluva Lipovčeky// 10.07.2019

Zmluva TSK // 12.08.2019

Dohoda Mesto Myjava // 19.08.2019

Zmluva MPRV // 22.08.2019

Zmluva MŠ Myjava // 27.08.2019

Zmluva Duga // 28.08.2019

KZ Siracusa // 02.09.2019

Zmluva Klimek // 05.09.2019

KZ Hučko // 18.09.2019

Zmluva MM Profit // 19.09.2019

Zmluva RRA Novozámocko // 07.11.2019

Dohoda ÚPSVaR N.Mesto n.V. // 28.11.2019

Dodatok č.1/1010162019 // 04.12.2019

KZ Barbierik // 04.12.2019

Zmluva SOU // 13.12.2019

KZ Duga // 16.12.2019

Zmluva ISA // 07.01.2020

Zmluva ZSE // 08.01.2020

Zmluva ZsD // 13.01.2020

KZ Zemanová // 16.01.2020

Zmluva o 7M // 23.01.2020

Zmluva Pániková, Klimek // 12.02.2020

Dodatok k zmluve o SOÚ // 13.02.2020

Colas - rekonštrukcia MK // 17.02.2020

Colas - výkaz, výmer // 17.02.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o nakladaní s odpadmi // 12.03.2020

Zmluva IR ÚPVS// 31.03.2020

Zmluva Colas Slovakia // 25.05.2020

Zmluva - stav.dozor // 01.06.2020

Oznámenie o zámere // 10.06.2020

Dodatok 1 k zmluve MPRV SR // 15.07.2020

KZ Halašová // 27.07.2020

KZ Halašová 2// 27.07.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 991/2020/D // 03.05.2020

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery // 03.08.2020

Odkladacie podmienky // 03.08.2020

Špecifické podmienky úveru // 03.08.2020

Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov // 03.08.2020

Zmluva o termíinovanom úvere č. 815/2020 // 03.08.2020

Zmluva Spartak Myjava // 04.08.2020

Zmluva Stavokomplet // 17.08.2020

Zmluva COLAS // 20.08.2020

Zmluva Hrašné/Kostolné // 21.08.2020

Zmluva Šutá // 10.09.2020

Zmluva MPC // 11.09.2020

Zmluva MB Profit // 14.09.2020

Zmluva Min. financií // 26.10.2020

Zmluva o výpožičke - MV SR // 10.11.2020

Zmluva VOCH // 12.11.2020

KZ Viskupová // 18.11.2020

Obecné lesy - zmluva o úvere // 23.11.2020

Obecné lesy - dohoda // 23.11.2020

Obecné lesy - odkladacie podmienky // 23.11.2020

Obecné lesy - špecifické podmienky // 23.11.2020

Obecné lesy - všeobecné podmienky // 23.11.2020

Zmluva o výpožičke - ŠÚ SR // 1.12.2020

Dohoda ÚPSVaR // 14.12.2020

Zmluva NsP Myjava // 26.01.2021

Zmluva Telekom // 26.01.2021

Zmluva Záhumenský // 19.02.2021

Dodatok k zmluve SOÚ // 24.02.2021

Zmluva Colas // 05.03.2021

Zmluva o dielo 2020 // 05.03.2021

Dodatok SOU // 05.03.2021

Dodatok NaturPack // 05.03.2021

GP Garaj // 10.03.2021

Dodatok ŠÚ SR // 16.03.2021

Zmluva Topset // 22.03.2021

KZ Hrašné/Kostolné // 08.06.2021

Dohoda Lesy SR // 28.06.2021

Špecifické podmienky pre úver // 16.07.2021

Odkladacie podmienky // 16.07.2021

Dohoda VÚB // 16.07.2021

Zmluva o úvere // 16.07.2021

Všeobecné podmienky pre úver // 16.07.2021

Vzor žiadosti // 16.07.2021

Zmluva T-COM // 20.07.2021

Zmluva ZsD // 03.08.2021

Zmluva Spartak // 25.08.2021

Zmluva NFP 1 // 28.08.2021

Zmluva NFP 2 // 28.08.2021

Zmluva NFP 3 // 28.08.2021

Zmluva NFP 4 // 28.08.2021

Dodatok k zmluve COLAS // 13.09.2021

Dohoda UPSVaR // 30.11.2021

Dodatok č.1 - Brantner // 15.12.2021


Zmluvy do augusta 2017