Správne konania

Číslo
KOnania

Dátum
Začatia
Konania

Dátum zverejnenia Lehota
na POtvrdenie
záujmu
byť účastníkom
konania

Predmet
konania

SOÚ 39/2017

23. 8. 2017 23. 8. 2017 5 pracovných dní Oznam o začatí konania

SOÚ 1/2018

4. 1. 2017 5. 1. 2018 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


Správne konania do augusta 2017