Správne konania

Číslo
konania

Dátum
začatia
konania

Dátum zverejnenia Lehota
na potvrdenie
záujmu
byť účastníkom
konania

Predmet
konania

SOÚ 39/2017

23. 8. 2017 23. 8. 2017 5 pracovných dní Oznam o začatí konania

SOÚ 1/2018

4. 1. 2017 5. 1. 2018 5 pracovných dní Oznam o začatí konania

SOÚ 18/2018

8.3.2018 9.3.2018 5 pracovných dní Oznam o začatí konania

SOÚ 14/2018

13.3.2018 16.3.2018 5 praconých dní Oznam o začatí konania

SOÚ 23/2018

22.3.2018 23.3.2018 5 pracovných dní Oznam o začatí konania

SOÚ 33/2018

21.5.2018 24.5.2018 5 pracovných dní Oznam o začatí konania

SOÚ 55/2018

10.9.2018 13.9.2018 5 pracovných dní Oznam o začatí konania

SOÚ 56/2018

17.9.2018 18.9.2018 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 57/2018 21.9.2018 21.9.2018 5 pracovných dní Oznam o začatí konania

SOÚ 1/2019

4.1.2019 9.1.2019 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 18/2019 5.3.2019 5.3.2019 5 pracovných dní Oznam o začatí konania

SOÚ 26/2019

4.4.2019 4.4.2019 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 49/2019 12.8.2019 15.8.2019 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 53/2019 3.9.2019 5.9.2019 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 55/2019 9.9.2019 12.9.2019 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 60/2019 1.10.2019 4.10.2019 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 1/2020 9.1.2020 20.1.2020 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 13/2020 31.1.2020 6.2.2020 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 20/2020 25.2.2020 28.2.2020 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 34/2020 4.5.2020 5.5..2020 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 50/2020 18.6.2020 24.6.2020 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 83/2020 16.10.2020 26.10.2020 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 37/2021 30. 3. 2021 8. 4. 2021 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 94/2021 04.11. 2021 09.11. 2021 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 100/2021 02.12. 2021 06.12. 2021 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 32/2022 08.03. 2022 10.03. 2022 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 33/2022 17.03. 2022 18.03. 2022 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 7/2024 25.01. 2024 26.01. 2024 5 pracovných dní Oznam o začatí konania
SOÚ 49,O/2024/St.My/Cá 28.05.2024 28.05.2024 5 pracovných dní Oznam o začatí konania

 


Správne konania do augusta 2017