Poslanci OZ

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 • Peter Mizerák
  ( obvod č. 1: Štemberk, u Mizerákov, Guzice, chaty po zastávku u Martonov)
 • Ing. Marek Viselka
  ( obvod č. 2: u Martonov, u Koníkov, pod Lesom, požiarna zbrojnica)
 • Ľubomír Kováč
  ( obvod č. 3: u Pavlúsov , u Kozelkov, pri škole, po OcÚ)
 • Marcela Mičová
  ( obvod č. 4: pri OcÚ po č. domu 157, Uhliská)
 • Ing. Lenka Kodajová
  ( obvod č. 5: od č.domu 158 po č. d. 172 u Klimkov, u Humeníkov, u Kriškov)
 • Ľubomír Caltík
  (obvod č. 6: Dieliky, u Juríkov, Pod Barancom)
 • Mgr. Zdenko Šimo
  ( obvod. č. 7: Horný Výhon)