Upozornenie!

Obec Stará Myjava ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na vyrovnanie nedoplatkov za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatku za komunálne odpady za rok 2023, prípadne predchádzajúce roky.

Žiadame všetkých daňovníkov a poplatníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa či poplatok za komunálny odpad neuhradili, aby si túto povinnosť splnili čím skôr.

Ak si niekto svoje záväzky nesplní, musí rátať s tým, že správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom exekútora a daňovou exekúciou – zadržaním vodičského preukazu.

Ďakujeme za pochopenie!