Cyklus adventných koncertov 2023

Adventné koncerty 2023

Mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Myjave a Televízia Myjava pripravujú cyklus adventných koncertov, ktoré sa budú konať v Evanjelickom chráme Božom v Myjave. Vstupné na koncerty bude dobrovoľné. Koncerty budú vysielané v priamom prenose prostredníctvom TV Myjava (TV, Youtube). Reprízy koncertov v TV Myjava budú 6. 12., 13. 12. a 20. 12. 2023 o 20.00 hodine.

 

I. adventný koncert: Koncert žiakov ZUŠ Dr. Janka Blaha zo Skalice

Uskutoční sa v nedeľu 3. decembra 2023 o 17. 00 hodine.

Účinkujú: žiaci zo ZUŠ Dr. Janka Blaha zo Skalice  

Pôsobenie školy v meste Skalica, ale aj širšom regióne je veľmi pestré. Účinkujú tu žiacke súbory ako dychový, cimbalový, akordeónový, gitarový, spevácky, tanečný a v poslednom čase i estrádny súbor, ktoré absolvujú ročne veľké množstvo vystúpení pri rôznych príležitostiach.  Okrem žiackych súborov účinkujú aj súbory zložené z pedagógov ako Audite silete musica (súbor renesančnej hudby), sláčikové kvarteto, fanfárový súbor. Učitelia sú členmi ďalších súborov ako Skaličané, Univerzálny skalický orchester, členovia ZPOZ-u, spevácky zbor v Skalici a iných. Pôsobenie všetkých spomínaných súborov presahuje hranice skalického regiónu i Slovenska. ZUŠ v Skalici udržiava družobné kontakty so školami a súbormi v zahraničí: Gresten, Schwechat, Viedeň v Rakúsku, i so súborom v meste Kortrijk v Belgicku.  

 

II. adventný koncert: Organový koncert  

Uskutoční sa v nedeľu 10. decembra 2023 o 17. 00 hodine.

Účinkujú: Stanislav Šurin (hra na organe), Zuzana Šebestová (spev)

Stanislav Šurin sa narodil v Trnave. Študoval hru na organe a cirkevnú hudbu na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Spolupracoval so Slovenskou filharmóniu, s ktorou uviedol viaceré skladby pre organ a orchester. Sólo účinkoval aj National Symphony Orchestra Taiwan pri premiérovom uvedení Janáčkovej Glagolskej omše. Organové recitály hral vo viacerých štátoch Európy, v USA, Mexiku, Kanade, Ruskej federácii, Uzbekistane, Kazachstane, Japonsku a Hong Kongu. Na svojom konte má niekoľko sólových organových nahrávok. Je zakladateľom a organizátorom viacerých organových festivalov na Slovensku, okrem iných i Organové dni v Piešťanoch.

Zuzana Šebestová sa narodila v Piešťanoch, študovala na Konzervatóriu v Bratislave.  Po jeho absolvovaní študovala spev na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zúčastnila sa medzinárodných majstrovských interpretačných podujatí v Piešťanoch a Karlových Varoch. Do jej repertoáru patria piesne C. Debussyho, G. Mahlera, G. Bizeta, D. Donizetti, G. Faurého, A. Dvořáka a iné, ako aj baroková hudba a hudba 20. storočia. S úspechom interpretuje a diela slovenských skladateľov, z ktorých niektorí jej svoje skladby dedikovali. Okrem účinkovania v Slovenskom filharmonickom zbore vystupuje aj ako koncertná speváčka a venuje sa aj pedagogickej činnosti.

Zuzana Šebestová (spev) a Stanislav Šurin (organ), budú interpretovať skladby J. S. Bacha, M. E. Bossiho, G. F. Händela a ďalších.

 

III. adventný koncert: World music Banda                             

Uskutoční sa v nedeľu 17. decembra 2023 o 17. 00 hodine.

Účinkujú: Brunovská Eva – spev, klávesy

Hanula Ivan – viola, bouzuki, mandolína, spev

Lukáčová Alžbeta  – cimbal, heligónka, spev

Obuch Peter –  kontrabas, spev

Sabo Ajdži Igor  – bicie

Smetana Samuel – husle, mandolína, spev

Banda je world music kapela, ktorá sa inšpiruje  slovenskou tradičnou hudbou, ale aj inými hudobnými žánrami a hudbou národov celého sveta. Na koncertoch používa rôzne akustické nástroje, rôzne druhy perkusií, – využíva bohaté vokály s rešpektom k tradícii a lokálnym osobitostiam,  v novej,  i originálnej podobe.  Členovia BANDY sú skúsení muzikanti rôznych žánrov a zároveň odborníci na ľudovú hudbu. V roku 2022 vydali štvrtý štúdiový album BANDA SI KOLEDUJE. Album obsahuje kreatívne a pritom komunikatívne aranžmány známych i menej známych slovenských kolied, duchovných, vianočných a novoročných piesní, inšpirované ľudovou hudbou, jazzom, latinom, rockom, stredovekou, renesančnou a barokovou hudbou.

 

Koncerty finančne podporili Centrum tradičnej kultúry, OvZP TSK, mesto Myjava a Cirkevný zbor ECAV v Myjave.

 

 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK