Sčítanie - základné informácie

Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v dobe od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 a asistované sčítanie od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021. Počas doby sčítania (okolo 22. 2. 2021) bude obyvateľom do poštových schránok zaslaný leták a takisto zaslaná SMS správa s informáciou o prebiehajúcom sčítaní.

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Čo je asistované sčítanie?

Asistované sčítanie znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené samosprávou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Asistované sčítanie sa bude realizovať v termíne od 1. 4. do 31. 10. 2021 - o možnosti asistovaného sčítania v Myjave budeme občanov informovať.

Kontakty

Počas elektron. samosčítania (15.2. - 31.3.) bude k dispozícii:

  • Call centrum na tel. 02/20 92 49 19,
  • interné Call centrum na t. č. 02/22 11 99 99.

Infolinky budú v prevádzke od 15. februára a budú slúžiť ako informačná a metodická podpora obyvateľov. Pre informácie môžu obyvatelia používať aj email scitanie@statistics.sk, alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk

Čo treba vedieť

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Vzor elektronického formátu sčítania nájdete aj TU:

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara

Prínos sčítania

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za desať rokov zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže posunúť Slovensko vpred. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.