Zber plastov

Spoločnosť Brantner Slovakia, s.r.o. oznamuje, že

v pondelok 20.02.2017 uskutoční zber plastov.

Žiadame občanov, aby v tento deň vyložili žlté plastové vrecia.

Kalendár vývozu separovaného odpadu v roku 2017

Kalendár vývozu separovaného odpadu

Ako správne triediť odpad

Kalendár podujatí na mesiac február

Pozrite si

kalendár podujatí na mesiac december 2016

Zber plastov

Spoločnosť Brantner Slovakia, s.r.o. oznamuje, že
v pondelok 23.01.2017 uskutoční zber plastov.

Žiadame občanov, aby v tento deň vyložili žlté plastové vrecia.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční 22.12.2016 o 18:00 hod. v priestoroch  kultúrneho domu OcÚ.

Program:

Výzva

Výzva

Kalendár akcií na mesiac december

Pozrite si

kalendár podujatí na mesiac december 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Vás pozývam
na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať 13.12.2016 o 18.00 hod.
v kultúrnom dome OcÚ.

Program:

Vianočný futbalový turnaj

FK Stará Myjava v spolupráci s Obecným úradom v Starej Myjave Vás všetkých srdečne pozývajú na

Vianočný futbalový trurnaj

ktorý sa bude konať vo štvrtok 29. decembra 2016 o 10:00 hod. na viacúčelovom ihrisku v Starej Myjave.

Zber plastov

Spoločnosť Brantner Slovakia, s.r.o. oznamuje, že
v pondelok 28.11.2016 uskutoční zber plastov.
Žiadame občanov, aby v tento deň vyložili žlté plastové vrecia

Náhodný obrázok
z biku beh
Anketa
Aké informácie hľadáte?: