Kalendár podujatí na mesiac júl

Pozrite si

kalendár akcií na mesiac júl 2017

Informácie pre voliča

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční

22.06.2017 o 18:00 hod. v priestoroch  kultúrneho domu OcÚ.

Program:

Preteky OKOLO SLOVENSKA i v našej obci!

Dňa 10.6. 2017 v čase od 15,00 hod do 16,45 hod. bude v kopaničiarskom regióne prechádzať tretia etapa medzinárodných cyklistických pretekov
„ Okolo Slovenska 2017“.

Kalendár podujatí na mesiac jún

Pozrite si 

plán podujatí na mesiac jún 2017

Futbalový turnaj


Kalendár podujatí na mesiac máj

Pozrite si 

plán podujatí na mesiac máj 2017

Pozvanie na PFS 2017

PFS

Kalendár akcií na mesiac apríl

Pozrite si 

kalendár akcií na mesiac apríl 2017

Letečko

letečko

Náhodný obrázok
depo pred štartom
Anketa
Aké informácie hľadáte?: