Zápis do 1.triedy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Starej Myjave 141oznamuje, že

zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 11. apríla 2017 od 13.00 hod do 16.00 hod.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční 16.03.2017 o 18:00 hod. v priestoroch  kultúrneho domu OcÚ.

Program:

Kalendár podujatí na mesiac marec

Pozrite si

kalendár podujatí na mesiac marec 2017

Zber plastov

Spoločnosť Brantner Slovakia, s.r.o. oznamuje, že

v pondelok 20.02.2017 uskutoční zber plastov.

Žiadame občanov, aby v tento deň vyložili žlté plastové vrecia.

Kalendár vývozu separovaného odpadu v roku 2017

Kalendár vývozu separovaného odpadu

Ako správne triediť odpad

Kalendár podujatí na mesiac február

Pozrite si

kalendár podujatí na mesiac december 2016

Zber plastov

Spoločnosť Brantner Slovakia, s.r.o. oznamuje, že
v pondelok 23.01.2017 uskutoční zber plastov.

Žiadame občanov, aby v tento deň vyložili žlté plastové vrecia.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starej Myjave, ktoré sa uskutoční 22.12.2016 o 18:00 hod. v priestoroch  kultúrneho domu OcÚ.

Program:

Výzva

Výzva

Kalendár akcií na mesiac december

Pozrite si

kalendár podujatí na mesiac december 2016

Náhodný obrázok
ihrisko
Anketa
Aké informácie hľadáte?: