Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení  Vás pozývam na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
vo štvrtok  11.08.2016   o 18.00 hod.
v kultúrnom dome  OcÚ.

Program:

Kalendár podujatí na mesiac august

Pozrite si

kalendár podujatí na mesiac august

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.06.2016 (v stredu) o 18.00 hod. v kultúrnom dome OcÚ.

Program:

Kalendár podujatí na mesiac jún

Pozrite si 

kalendár podujatí na mesiac jún 2016

Futbalový turnaj o pohár starostu

turnaj

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Starej Myjave v súlade s § 18a, ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák.č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia  č. 58/2016 zo dňa 8. 2. 2016 

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Stará Myjava na roky 2016 - 2022   

Požiadavky:

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení  Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať  24.05.2016  (v utorok) o 18.00 hod. v kultúrnom dome  OcÚ.

Program:

Kalendár akcií na mesiac máj

Pozrite si

kalendár podujatí na máj 2016

Kalendár podujatí na mesiac apríl

Pozrite si

kalendár podujatí na marec 2016

Ponukové konanie

Ponukové konanie

Náhodný obrázok
Anketa
Aké informácie hľadáte?: