Zber plastov, kovov a tetrapakov

Spoločnosť Brantner  Slovakia  oznamuje, že v pondelok 29. januára 2018 uskutoční zber plastov, kovov a tetrapakov. Uvedené  komodity nemusia byť v presne farebne určených vreciach .

Žiadame občanov, aby si spomínaný odpad vyložili ku odpadovým nádobám hneď ráno.