Upozorňujeme občanov na listy k odpredajom pozemkov!

Vážení občania,

upozorňujeme, že v poslednom období dostalo niekoľko občanov Starej Myjavy aj z ďalších okolitých obcí do schránok listy od spoločnosti FARMY ..., za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy. Listy sú odosielané hromadne, formulované vecne a je v nich i navrhovaná čiastka za odkup.

Upozorňujeme, že sa jedná o zvláštny a pochybný druh ponúk na odkúpenie pôdy a preto Vás žiadame o zváženie komunikácie s touto firmou.

Viac sa o týchto listoch dočítate v článku, ktorý nájdete tu: www.kopaniciarskenoviny.sk/majitelia-pozemkov-si-v-schrankach-nachadaju-zvlastne-ponuky-na- odpredaj-pody/