28.12.2022

Evanjelický cirkevný zbor oznamuje, že služby božie budú v sobotu, 31. decembra 2022 o 14:00 hod. v cirkevnom dome v Starej Myjave.