Upozorňujeme občanov na listy k odpredajom pozemkov!

Vážení občania,

upozorňujeme, že v poslednom období dostalo niekoľko občanov Starej Myjavy aj z ďalších okolitých obcí do schránok listy od spoločnosti FARMY ..., za účelom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy. Listy sú odosielané hromadne, formulované vecne a je v nich i navrhovaná čiastka za odkup.

Upozorňujeme, že sa jedná o zvláštny a pochybný druh ponúk na odkúpenie pôdy a preto Vás žiadame o zváženie komunikácie s touto firmou.

Vianoce 2022

Vážení občania!

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku veľa zdravia a pokoja

Zamestnanci obecného úradu!

Zmena úradných hodín SOU

Informácia o zmene úradných hodín od 2.1.2023 Spoločnej obecnej úradovne a Mestského úradu Myjava:  

  • Pondelok : 8,00 hod . - 16,00 hod.
  • Utorok : 8,00 hod. - 16,00 hod.
  • Streda : 8,00 hod. - 17,00 hod.
  • Štvrtok : Nestránkový deň
  • Piatok : 7,00 hod. - 14,00 hod.    

Obedňajšia prestávka od 11,30 hod. do 12,30 hod.

Stránky