Voľby 2022: informácia pre nezávislých kandidátov

Všetci tí, čo chcú kandidovať v tohtoročných voľbách do orgánov samosprávy obcí ako nezávislí kandidáti, musia doručiť kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb, teda najneskôr 30. augusta 2022 a to zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.

Stránky