Upozornenie!

Obec Stará Myjava ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na vyrovnanie nedoplatkov za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatku za komunálne odpady za rok 2023, prípadne predchádzajúce roky.

Žiadame všetkých daňovníkov a poplatníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa či poplatok za komunálny odpad neuhradili, aby si túto povinnosť splnili čím skôr.

Stránky