Sčítanie obyvateľov v roku 2021 - základné informácie

Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v dobe od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 a asistované sčítanie od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021. Počas doby sčítania (okolo 22. 2. 2021) bude obyvateľom do poštových schránok zaslaný leták a takisto zaslaná SMS správa s informáciou o prebiehajúcom sčítaní.

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Čo je asistované sčítanie?

Stránky